Delta
Projekt logotypu i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.